"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."


- Jan Paweł II

O fundacji PALIACJA POMOC


 

Opieka paliatywna jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Otacza jak płaszczem (łac. Pallium = płaszcz) nieuleczalnie chorych oraz ich rodzinę. Celem jej jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin. Obejmuje ona zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia. Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej świadczone są w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad chorym umierającym. Opieką paliatywną  objętych jest 90% chorych z chorobą nowotworową a w przypadku dzieci średnio 60%. Dzieci chorujące na inne schorzenia niż nowotworowe, bez  nadziei na wyleczenie stanowią średnio 40%.

 

Celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin w ostatnim okresie choroby.

 

Zadania opieki paliatywnej : zwalczanie wszechogarniającego  bólu, leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych, pielęgnacja, łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia,  edukacja zdrowotna osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników.
Warunkiem objęcia chorego opieką paliatywną są: wskazania medyczne, które określa lekarz z zespołu opieki paliatywnej, potrzeby chorego, w zakresie opieki paliatywnej, zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywną wyrażona na piśmie

 

Każdy zgłoszony pacjent w terminalnej fazie choroby, musi być objęty opieką lub należy mu wskazać inny, właściwy ze względu na jego stan zdrowia lub miejsce zamieszkania zakład opieki zdrowotnej. Każde zgłoszenie pacjenta musi być odnotowane w dokumentacji prowadzonej przez zakład opieki paliatywnej.

W uzasadnionych przypadkach pacjent może być kierowany na leczenie szpitalne. Lekarz kierujący, zobowiązany jest wskazać pacjentowi szpitale, w których może być kontynuowane leczenie. Konieczność leczenia szpitalnego, lekarz hospicjum uzasadnia na skierowaniu i w dokumentacji pacjenta.